top of page

TYÖKALUT

Tallenna kuva tästä.png

Positiivinen psykologia on psykologian suuntaus. Se keskittyy tutkimaan ihmisen hyvinvointia, vahvuuksia ja voimavaroja sekä näiden edistämistä.

 

Myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus muodostavat laajennetun kukoistuksen kehyksen*.

Tiedätkö, mikä Sinussa ja meissä on hyvää?

*Kukoistuksen kehys on Joyllan lanseeraama kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli, joka pohjautuu positiivisen psykologian tieteeseen ja Martin Seligmanin luomaan PERMA-malliin.

Tallenna kuva tästä.png

Lyhenteet tulevat sanoista Working Style Analysis, Teaching Style Analysis ja Learning Style Analysis*.

WSA, TSA & LSA -analyysien avulla saamme tietoa biologisista tekijöistä sekä opituista käyttäytymis- ja toimintamalleista.

Tiedätkö mitkä tekijät ovat tulleet sinulle syntymässä, entä mitä olet oppinut elämän varrella?

*Analyysien taustalla olevan työ- ja oppimistyyliajattelun tieteellisen kehittämisen aloittivat 70- luvulla professorit Rita ja Kenneth Dunn. Alkuperäinen teoria on sen jälkeen kehittynyt paljon tieteellisen kritiikin ja käytännön validointiprosessin perusteella. Menetelmän käytännön validoinnista ja kehittämisestä on vastannut uusiseelantilainen Creative Learning Centre, jonka perustaja on professori (emerita) Barbara Prashnig. Menetelmä on käytössä maailmanlaajuisesti. Suomessa WSA&TSA (+LSA) asiantuntijoita kouluttaa Consultica Oy.

Tallenna kuva tästä (2).png

Aivovoiman avulla tarkastelemme sitä, miten aivomme toimivat.

Miten ajatukset ja tunteet vaikuttavat toimintaamme?

 

Mikä tuottaa meille energiaa sen sijaan, että vie sitä?

Miten muuttaa ajattelua?

Miten muuttaa ajatuksia, jotka eivät enää palvele meitä?

bottom of page